Pablo Annys stelt nieuw sociaal plan voor: 'armoede gedaald van 1 op 10 kinderen naar 1 op 7'

Schepen voor socialistische zaken Pablo Annys (sp.a / Vooruit) stelde maandag zijn nieuwe sociaal plan voor de stad Brugge voor. "Dat werd de hòògste tijd", vertelt de schepen. "Het lag al twee jaar in mijn schuif, maar ik had er écht geen goesting in."

Pablo Annys: "Het was mijn kabinetschef Steve Wittezwongel die mij kon overtuigen het eindelijk eens te gaan voorstellen. Ken je hem? Steve? Neen? (rolt met de ogen) Een erfenis van Renaat (Landuyt, ndvr.). Die Steve was eerst daar kabinetschef, maar toen Renaat de verkiezingen verloor bleek dat hij bij mij moest komen werken. Nu ja, 'werken', wij zijn socialisten hé, meneer!" (bulderlacht)

Steve Wittezwongel, de kabinetschef van socialistisch schepen Annys 

De Brugse Stem: "Maar goed, de inhoud van het nieuwe sociale plan is naar eigen zeggen, en ik quoteer, 'ambiteus, out of the box en du jamais vu'."

Pablo Annys: "Knàp hé? (luistert naar zichzelf met gelukzalige blik): 'Ambitieus, Out of the box en Du jamais vu'. Ik gebruik de drie landstalen in één quote... Slim hé! Dat is met het oog op mijn nakende nationale carrière!"

DBS: "De drie landstalen?"

Annys: "Awel ja, Belgisch, Frans en dinge... (knipt met de vingers) allez, ..., Amerikaans!"

DBS: "Juist... Vertelt u vooral verder."

Annys: "Wél ja, dus, (gretig), opeens viel mijn euro dat als ik dat plan voorstel, ik ook weer in de gazetten kom en op internet en dus was het rap beslist hé. Zeg, nog een coupke champagne? 't Is hier wel 'champagne-de-pauvre' zulle: ordinaire Heidsieck. Gelukkig zijn we thuis meer gewoon, hahahaha! (tegen zijn secretaresse) Alléz, snél!" (knipt met de vingers)

Pablo Annys:"We moeten dichter bij het gewone volkje staan"

DBS: "Maar goed, de inhoud van het sociaal plan..."

Annys: "Inhoud? Oei, nu vraag je mij wat. Mag ik het mailen? Ik ben daar niet zo goed in eerlijkgezegd... Ja, iets van 'dichter bij het gewone volkje staan', en zo, je kent het wel... (Vertwijfeld) Ook zijn de armoedecijfers sterk gedaald! Toen er twee jaar geleden één kind op tien in armoede opgroeide, zijn dat er nu maar één op zeven meer!"

Pablo Annys: "De armoedecijfers zijn sterk gedaald! Toen er twee jaar geleden één kind op tien in armoede opgroeide, zijn dat er nu maar één op zeven meer! Armoedebestrijding is, zeg maar, een hobby geworden, ja."

DBS: "Is dat geen stijging? Van 1 op 10 naar 1 op 7?"

Annys: "Zeven is - als ik nog goed kan tellen - nog àltijd minder dan tien hé! Waar ben jij naar school gegaan? Het atheneum? (lacht). Maar eerlijk: het valt me soms zwaar... (wordt stil) Kijk, niemand had mij ooit verteld dat politiek ook over inhoud moest gaan. Ik worstel daar mee ja, ik durf dat te zeggen."

DBS: "Als uw politiek ambt niet over inhoud kan gaan, over wat gaat het dan wel?"

Annys: "Goh ja, kiezers, euh, ik bedoel mensen leren kennen hé. Mensen beleving geven... Weet ik veel! Moeilijke vragen wi daj gie stelt. Doe eens rustig gast, chill my man! Nog een coupke?"

DBS: "In de wandelgangen luidt het dat Sp.a u aan het klaarstomen is voor het lijstrekkerschap in 2024. Bent u daar wel volks genoeg voor?"

Annys: "Ik niet volks genoeg? Je moeder! (Enthousiast) Ken je die van die neger, die Duitser en die Marokkaan die een café binnenkomen? Neen? Wel, een Duitser, een neger en een Marokkaan komen een café binnen en nemen plaats aan de bar. Tegenover hen zit een man te eten die sterk op Jezus lijkt. De Duitser kan het niet laten te zeggen dat die man écht wel sterk op Jezus lijkt... 'Maar ik bén Jezus', zegt de man. 'Dat treft', zegt de Duitser, 'ik ben een goed katholiek en mocht je mij van mijn migraine kunnen afhelpen ik zou je eeuwig dankbaar zijn…' Jezus raakt de Duitser zijn voorhoofd aan en meteen houdt de pijn op. De Duitser vertelt het verhaal aan zijn tafelgenoten en de neger gaat nu op Jezus af en zegt: 'Ik heb een ongeneeslijke reuma, met uw genade zal ik genezen'. Jezus raakt de schouder van de neger aan en hij is meteen van z’n kwaal verlost. De neger vertelt zijn verhaal, maar de Marokkaan geeft geen krimp. Na een poosje komt Jezus aan de tafel en vraagt aan de Marokkaan: 'Zeg vriend, heb jij geen enkele ziekte of pijn waar ik je kan van verlossen?' Waarop de Marokkaan zegt: 'Waag het niet om mij aan te raken, ik sta op ziekenbond!' Woehahahahahaha!" (bulderlacht)

De neger had last van ongeneeslijke reuma

Annys: "Ga wég man, ik niet volks genoeg! Hahahaha! Ik ga grààg naar recepties en zo, ik doe de mensen graag lachen, snap je? Dat is ook belangrijk. Poseren voor een foto in de gazet: mijn lang leven!"

DBS: "Ok, als u het zegt..."

Annys: "Schrijf maar op: 'Annys zegt: we moeten dichter bij het gewone volkje staan.' Bekt lekker en de mensen vinden dat sympathiek. Enfin, heb jij hier mee genoeg? Ik moet er nu echt vandoor hoor. Ik heb een testrit geboekt bij Maserati. Als Desje (Brugs schepen voor onkruid Mercedes Van Volcem, nvdr.) met zo'n blingbak kan rijden, ik ook! Ciao!"