Gestolen Paneel Lam Gods ligt in Brugge

Onze redactie kreeg een brief toegestuurd waarin staat dat het gestolen paneel 'De rechtvaardige rechters' van het drieluik 'Het Lam Gods' geschilderd door de gebroeders Van Eyck zich in Brugge bevindt.

Het paneel werd in 1934 gestolen in Gent en is sinds dien ettelijke malen in het nieuws verschenen door anonieme tips over waar het paneel zich al dan niet zou bevinden.

In de brief richt de schrijver zich vooral tot de stad Gent, waar het drieluik al sinds 1432 hing:

"Wij hebben ook enen rondvaerdt met booten, verdomdt! Uwen treinenstatie heeft dan misschien wel twaelf sporen in den plaats van tien, maar dat van ons is tenminste niet al 10 jaeren eenen bouwwerf!

Wij hebben den Ezelpoort, den Smeedenpoort, den Boeveriepoort, den Katelijnenpoort, den Kruispoort, den Dampoort en zelfs ook enen Gentpoort! U moogt trots zijn op Uwen Overpoort!

We leiden uit de brief af dat de diefstal het gevolg is van jaloezie jegens de stad Gent: "negenduzend is meer dan achtduzend, dat is werkelijk waer..." waarmee de schrijver doelt op de postcodes van de steden. "Maar, den Hoofdstad van West-Vlaenderen zult u nooit of te nimmer zijn!"

We vroegen toekomstige burgemeester van Gent, Mathias De Clerck, om een reactie:

De Clerck: "Wat een geweldige stad is Gent!"

peter-van-de-veire-melkt-voor-mieke_1_515x0
Gents Burgemeester Matthias Declerck in 2017