Het houdt maar niet op: opnieuw historische- en erg zeldzame vondst te Brugge

De sterren staan goed wat zeldzame ontdekkingen betreft in Brugge. In de afgelopen weken werden twee erg waardevolle historische sites ontdekt in de Brugse binnenstad, en alweer maakt de dienst archeologie melding van een nieuwe, unieke vondst: een foto waarop N-VA gemeenteraadslid Geert Van Tieghem zowaar glimlachend te zien is!

De unieke vondst verhuist weldra naar het Groeningemuseum (Foto: © Dienst Musea)

"On-voor-stel-baar! Ik dacht nooit dat ik dit beeld van mijn leven op het netvlies zou gebrand zien!", hijgt een enthousiaste schepen voor cultuur Nico Blontrock (CD&V). "Stel je voor, zowaar een glimlachende Geert Van Tieghem! Tot voor vandaag ondenkbaar. We hebben lang getwijfeld over de echtheid van het document, maar zijn zus Geertrui bevestigt dat de glimlach wel degelijk authentiek is."

Geertrui Van Tieghem: "Ik heb onze Geert maar één keer in mijn leven zien glimlachen, en dat was tijdens het moment waarop ik een Walenmop vertelde gedurende onze jaarlijkse wandelzoektocht aan de Ijzertoren. Het duurde maar een fractie, maar het was er. Ik was er de rest van de dag niet goed van, het voelde erg oncomfortabel. Ik heb sedert die dag geen Walenmoppen meer durven vertellen aan hem, maar iémand moet toen jammergenoeg toevallig een foto genomen hebben..."

Van Tieghem's zus Geertrui bevestigt de echtheid van de opname: 'érg zeldzaam beeld, maar wel degelijk authentiek', klinkt het.

Het kleinnood werd gevonden tussen de pagina's van een bundel Duitse marsmuziekliederen, geschonken aan het voormalig - nu voorgoed gesloten - archeologiemuseum. Bij de verhuis van de inboedel van het museum naar de Brugse verbrandingsoven viel het kleinnood uit de bundel.

De uniek foto werd gevonden tussen de pagina's van een bundel Duitse marsmuziekliederen.

"Ik weet het: de vondst is niet meteen 'oud' te noemen, maar wel dermate zéldzaam dat Geert binnenkort tussen andere Vlaamse primitieven zal hangen in het Groeningemuseum. Geef toe, hij heeft wel iets van een primaat hé (gniffelend). Zélf gevonden, schrijf dat maar op!", knipoogt schepen Blontrock nog.

In het persbericht lezen we nog dat deze vondst 'zo goed als' de heilige graal voor de stadsarcheoloog belichaamt. "Alleen een foto van een glimlachende Baron Andries van den Abeele kan deze vondst nog overtreffen. Maar ik schat die kans dermate klein, dat ik er van overtuigd ben dat - ik zeg maar wat - Jasper Pillen eerder nog de nationale prijs voor dictie wint, dan dat ik dàt van m'n leven nog zou mogen meemaken", besluit de stadsarcheoloog.