Stad Brugge op zoek naar natte, zompige grond om vol te bouwen

Het stadsbestuur van de stad Brugge is naarstig op zoek naar moerassige, natte grond om nieuwe woonwijken op te bouwen. "Sociale woonwijken wel", verbetert Franky Demon (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening.

Nadat de stad recent de Sint-Pietersmolenwijk op Sint-Pieters heeft gebouwd op een overstromingsgebied, zoekt ze nu naar bijkomende watergevoelige locaties om goedkope sociale woningen te bouwen. Zo heeft ze ook het frequent overstromende weidegebied 'De Mispelaar' te Assebroek op het oog. "Het is eigenlijk het perfecte plaatje", verklaart schepen Demon, "laaggelegen weidegrond die vanaf als het een beetje regent de hele wijk onder water kan zetten. Dat moét de marginalen toch wel wegjagen."

Het huidige ontwerp voor 'De Mispelaar'

Lagere klassen afschrikken

Dat is ook de voornaamste motivatie van de stad, zo blijkt: de lagere sociale klassen weghouden uit Brugge door potentiële woningen onder water te zetten. "Door uniforme, afzichtelijke wijken te bouwen besparen we wel geld, maar het trekt ook gespuis aan", verklaart Nederlands architect Servaes Knaven, "vroeger ging de burgemeester persoonlijk langs om ze te weg te pesten, maar we leven intussen wel in de 21ste eeuw. We moeten vooruit."

Vlaamse tegenkanting

Het Mispelaarproject kan al sinds vorig jaar op goedkeuring rekenen van de Vlaamse Regering. Na de recente overstromingen in gans het land, keert de Vlaamse Regering echter op haar beslissing terug, al kan dat snel keren. "Het Vlaamse niveau bevindt zich momenteel in een quantumstaat: tegelijkertijd zijn we voor en tegen alles", reageert het kabinet van Zuhal Demir.

Toch laat de stad zich niet uit het lood slaan. "Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat mooie weidelandschap wordt volgebouwd", aldus nog schepen Demon.