Interview: Willy "Wupper" Deweerdt, man die al 30 jaar dagelijks plast in reitjes

"Volgens een voorzichtige schatting van mezelf is 10 tot 20% van het water van de reitjes mijn urine. En dan schat ik nog maar voorzichtig hé", aldus Deweerdt.

Het is op een regenachtige zondagochtend dat we met Willy Deweerdt, ook wel "Wupper" genoemd, hebben afgesproken. We ontmoeten hem voor een tearoom in het Magdalenakwartier. Wanneer we aan Deweerdt te kennen geven naar binnen willen gaan, schudt hij het hoofd.

Deweerdt: "Nee meneer, wacht even. Het zien van hoe dat regenwater naar beneden druppelt maakt iets bijzonders los bij me."

Brugse stem: Hoezo?

Deweerdt: "Awel ja, het maakt urine los hé. Ik krijg er plotsklaps zin van om in de reitjes te gaan plassen."

Brugse stem: Kunnen we anders niet eerst het interview doen?

Deweerdt: "Meneer, alstublieft. Ik denk niet dat u het snapt. Als ik eens één dag mijn plicht niet doe, zakt het urineniveau in heel de reitjes meteen naar omlaag. En je weet toch waar al dat urine goed voor is?"

Brugse stem: Geen idee.

Deweerdt: "(lacht) Haha, ja. Dat dacht ik wel. De gemiddelde Bruggeling staart mij aan alsof ik een freak ben. Ze roepen "Mo vint Wupper, stop e ki me pissen gi achterlikn kissak. Kwiln sebiet nog in de reitjes gon zwemn". Maar tegelijk weten ze niet dat mijn urineren een belangrijk doel dient. Om even op mijn eigen vraag te antwoorden: urine is goed voor kwallen tegen te houden. Brugge kampte tijdens de middeleeuwen met een gigantische kwallenpopulatie in de reitjes. Bruges la morte? Neen. Bruges la méduse. Brugge de kwalle. Het is pas sinds men in 1334 besloot om een Reitjesplasser aan te stellen, dat het met die verderfelijke kwallen is afgelopen. Maar krijg ik hier een bedankje voor? Ik dacht het niet."

Brugse stem: Dat lijkt me sterk om te geloven. Ikzelf had hier nog nooit over gehoord. Ik dacht net als veel Bruggelingen dat je simpelweg een oude vuile vent was die wildplaste in de reitjes.

Deweerdt: "Ahja. Zo zijn er veel die niet weten wat Wupper voor hen doet, elke dag opnieuw. Nochtans, als je de historische bronnen bestudeert, is het erg makkelijk om informatie te vinden over de Orde der Reitjesplassers. Filips de Goede is zelfs nog lid geweest. Alsook Maria van Bourgondië. Die vond het natuurlijk wel moeilijk om in de reitjes te plassen, aangezien ze zonder penis moeilijk kan mikken. Daarvoor had ze wel zelf een oplossing gevonden, zo kunnen we lezen in haar middeleeuwse dagboek. "Ick plassche in die Rijtjens door een buize dat ick in mien poontanghe stick" schreef ze in 1481. Niet veel later is ze gestorven door van een paard te vallen. Tjah. Dat is ze dan ook wel weer hé, die Maria."

Brugse stem: Dit is echt een onthulling. Ik denk dat als de gemiddelde Bruggeling dit hoort, ze meteen hun beeld van je bijstellen.

Deweerdt: "Goh weet je, ik vind niet meer dat dat moet. Zoals ik zelf ook altijd zeg: I am the hero Bruges deserves, but not the one it needs right now".

Meteen na deze laatste zin loopt Deweerdt weg, volgens eigen zeggen naar de Groenerei, om "mijn plicht te doen, net als dat jij die van jou ook moet doen".