Stad maakt moedige keuze site Katelijnebrug: perfect als berm om afval in te gooien

Het stukje braakliggende grond langs het kanaal naar Gent krijgt een nieuwe bestemming. Wat eens een nieuwe randparking moest worden, wordt nu een 'unieke berm', perfect om afval weg te gooien.

"We denken specifiek aan lege blikjes en plastiek zakken. In het verleden werd de berm hiervoor al gebruikt, nu willen we dus nog een trapje hoger gaan", reageert schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (VLD). Nadat eerder het plan om een nieuwe randparking te realiseren mislukte en enkele andere ideeën zoals een camping niet verder dan de tekentafel geraakten, komt de nieuwe bestemming dus niet als een verrassing.

Het betreffende stuk land naast het kanaal Brugge-Gent

Waarom het stuk land niet benut wordt als stadspark or als woongelegenheden ligt aan het verzet van de buurtbewoners. "De buurtbewoners willen het laten zoals het is, dus moet de stad luisteren", aldus buurtbewoner Theofiel Vervecken (68), "een onbenut stuk land pal naast het centrum is een unieke kans om niets mee te doen."

Een moedige keuze dus, die de stad maakt. "We behouden het authentieke karakter van het kanaal: vuil en onverzorgd", zo legt de burgemeester uit, "van alle mogelijkheden (betaalbare appartementen, een stadspark, sportfaciliteiten, een camping, een polyvalent terrein voor bvb. festivals, nvdr.), is helemaal niks doen duidelijk de beste."