Schandaal in de cultuurwereld? "Brugge Plus? Brugge Pils ja"

Hendrik Dewaele, de bekende cultuurkenner uit Assebroek, heeft het gehad met Brugge Plus. Volgens Dewaele is de grootste Brugse cultuurvereniging niets meer dan een bende drinkebroers.

"Ieder jaar is het hetzelfde liedje, Brugge Plus komt naar de wijken om een buurtfeest te organiseren maar na twee uur liggen ze al in de goot te stinken naar alcohol", klaagt Dewaele.  En volgens de cultuurkenner is het niet enkel een probleem bij de buurtfeesten, ook de In&Uit-winkel onder het Concertgebouw is een regelrechte zatlapperij.

"Ik werdos geholpenos door unos kerelos achter den balie - rare gast wi-os. volgos mij was hij dronkenos", getuigt Pablo Picanto uit Barcelona. Ook Fritz Frit uit München heeft geen goeie herinneringen aan Brugge Plus. "Ja jung, dar war ein kerel die constant ein flesche rum naar binnen gooide. "

Enkel nog Jupiler Zero?

"Er schort inderdaad iets", bekent schepen van cultuur Nico Blontrock, "al moeten we niet overdrijven! Brugge Plus is een leuke organisatie. LAAT DE ZON IN JE HART (de schepen gooit zijn handen in de lucht en begint luid te zingen, nvdr)"

Een voorstel van cultuurkenner Dewaele werd niet goed ontvangen: enkel nog Jupiler Zero schenken op Brugge Plus activiteiten. "Zot - dan komt er helemaal geen volk meer af", reageert een anonieme werknemer van Brugge Plus H.W.