Nieuw onderzoek bewijst: Kortrijk was nooit deel van Vlaanderen - volksfeest barst los in Brugge

Een recent gepubliceerd onderzoek naar de oorsprong van Vlaanderen focust zich op de grenzen van het oude graafschap. Het is algemeen geweten dat enkel West- en Oost-Vlaanderen zich authentiek 'Vlaams' kunnen noemen. Nu blijkt echter dat de stad Kortrijk nooit deel uitmaakte van het historische Vlaanderen.

We schrijven 1302, de Brugse Metten zijn in volle gang en overal in Brugge hoor je de kreet: "Schild en Vriend, dikke mutten". Het tweede deel van de bekende kreet werd later weggelaten door Hendrik Conscience, maar het is wel de oorsprong van de naam van de 'Metten'. Johannes Vandenghiste, bard van het Vlaamse Hof, pent de geschiedenis van het Graafschap neer:

"Achter lange geveghten met den vijand Kortryk is dudelyk geworden dat Kortryk nietend anders is dan enen bende misselycke, pissenblommenfrettende lymsnuyvers zien. Nooit werden zy deel van ons Vlaendern"

Een duidelijk spoor naar de waarheid over Kortrijk, dat ook in 1302 al een vervallen oord van verderf en spil van organenverkoop was: Kortrijk was geen deel van Vlaanderen. Bard Vandenghiste schrijft verder:

"Als ick nog enen Kortrykzaen zien, kriegt em up zen doze. In de maend july gon me nog enen keer aldaer, en steken we ze in enen pit under den groend. En nu moet ick weg want de Club gaet spelen tegen Sporting."

Daar stopt het spoor, want Vandenghiste kwam nooit meer terug van de vriendschappelijke wedstrijd. De laatste zin die aan hem wordt toegeschreven werd recent ontdekt bij opgravingen: "Slechts tien euros voor nen voetbalmatch? 't is voe nietend - we gon goed scheefgaande vanavend."

Een foto van de stad Kortrijk uit 1302

In de maand juli van datzelfde jaar kreeg de broer van Vandenghiste, Bernard, een leger op de been en marcheerde naar de poorten van de stad Kortrijk. De onmachtige Kortrijkse lafaarden kwamen echter de stad niet uit, dus kampeerde het Brugse leger maar op het Groeningeveld. Na enkele uren kwamen ook de Fransen aan, die een gelijkaardige plan om Kortrijk kapot te maken hadden. Uit het Livre d'histoire française van 1302:

"Ja ma merde, les janettes de Courtrai sont trés dégueulasses. Nous arrivions par la avec nos chevaux et ils sont morts par le sent de les gens de courtrai. Mais les Brugeois sont trés gentilles et leur bière est mieux que le notre."

Na een lange avond waar het bier rijkelijk vloeide, gingen de Fransen en Vlamingen uit elkaar met een historisch akkoord: Elk jaar op 11 juli, herdenken ze de historische barbecue op het Groeningeveld.

Ook vandaag feest in Brugge

In Brugge werd extatisch gereageerd en barstte spontaan een volksfeest los. Enkele Kortrijkzanen die zich in de Brugse binnenstad bevonden zijn preventief opgesloten en zijn te bezichtigen in het Museum van Echt Rare Dingen voor slechts vijf euro. Op de Markt, de Burg en de Vismarkt worden de pintjes vlot getapt en wordt er gedanst.