Exit PVDD: klimaatplan N-VA Brugge krijgt vorm

Dat de NVA niet bepaald staat te springen om de klimaatmarsen toe te juichen is geweten, voorzitter De Wever kijkt steevast in de richting van de fabrieksbazen, terwijl die andere De Wever in de richting van de bomen tuurt.

Deze week zorgde de Brugse NVA-afdeling echter voor opschudding door als eerste een effectieve stap te zetten tegen de klimaatopwarming: PVDD stapt uit de politiek. Waar PVDD zelf verkondigt dat hij volledig zelf tot die beslissing is gekomen, lijkt het er alvast op dat dit onder zachte dwang gebeurd is.  

De Brugse Stem onderzocht de situatie en vond drie mogelijke verklaringen.

  • PVDD verwarde meneer De Wever met mevrouw De Wever en kon dan ook niet verder fungeren in een partij die blijkbaar zonder nadenken meedraait met de wind.
  • PVDD vond sinds het toenemende succes van de klimaatmarsen plotseling het klimaat heel belangrijk en besloot vervolgens om zonder nadenken op de kar van de klimaatmarsen te springen.
  • PVDD was er zich bewust van geworden dat zijn politieke berichten een dermate bedenkelijk niveau hadden waardoor menig Bruggelingen ut colère hun wagen namen om de stad te ontvluchten (wat dan weer de CO2-uitstoot verhoogde).

De Brugse Stem wenst hoe dan ook waardering uit te spreken voor PVDD en vooral heel veel respect te tonen voor zijn carrière bij VU, CD&V, N-VA, sp.a * en – niet te vergeten – Cercle Brugge.

* aangezien de politieke carrière dermate veel kronkels heeft gekend, is het mogelijk dat we een partij over het hoofd gezien hebben.
** Nog voor deze publicatie verschenen is, ontvingen we al 2 gefundeerde klachten van politici die zich ongelijk behandeld voelen: Franky en Annick. Zij klagen “het gebrek aan vermelding van hun naam” aan.

Vanwege uw correspondent Michiel uit Sint-Michiels.