Jan Jambon herinnert zich niks van 2018: "hele dagen kanong op café in Brugge"

Jan Jambon, de minister-president van Vlaanderen, geeft toe zich niets te herinneren van 2018. Nochtans, Jambon was toen federaal minister van Binnenlandse Zaken.

De minister-president ligt momenteel zwaar onder vuur na het verdachte overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec. Nadat bleek dat de minister-president regelrecht gelogen heeft over zijn medeweten van de zaak, blijkt nu dat er nog heel wat dingen zijn die Jambon is 'vergeten'.  "Ik zat meer op café dan wat anders", verdedigt hij zich, "alle communicatie verliep via mijn kabinetschef Bert."

Regelmatig op café in Brugge

Jambon, die familie heeft in Brugge, was enkele jaren geleden vaste klant bij de Brugse horeca. Dat blijkt uit de gelekte emails die de minister-president toen naar zijn kabinetschef stuurde. De voormalig minister van Binnenlandse Zaken werd regelmatig dronken buitengezet uit de Brugse volkscafé's.

"Jan was een vaste klant hier tijdens de zomer van 2018", getuigt de uitbater van café Tramhuis op Assebroek, "hij kwam 's ochtends als eerste binnen, dronk aan een tempo van vier pinten per uur, en was de laatste buiten. Ontzagwekkend. De volgende dag was hij dat alweer vergeten."

Alle communicatie via kabinetschef

Bert Kruyswijk, de voormalige kabinetschef van Jambon bevestigt: "Jan was vaak afwezig toen. De meeste van de beleidsbeslissingen van toen zijn in het gat in de nacht op café beslist. Jan stuurde mij bezopen sms'en of emails, en ik ontcijferde deze en zette ze om in beleid." De kabinetschef was zelf op de hoogte van alles, maar informeerde Jambon slechts weinig. "Jan had toen andere zaken aan zijn hoofd", vertelt Kruyswijk, "zoals de 24 uur Pilsen in Houtave."

Gelekte email van Jan Jambon naar zijn kabinetschef na een avondje stappen in Brugge

Schijn hoog houden

Het is indrukwekkend hoe Jambon - of liever Bert - de schijn heeft hooggehouden dat hij al die tijd aan het werk was, vindt politicoloog Janne Narten: "de minister was regelmatig het middelpunt van de actualiteit. Denk maar aan de nultolerantie in Molenbeek en Anderlecht, het plan om Brussel 'op te kuisen' en de gratuit racistische uitlatingen over feestende moslims na de aanslagen in 2016." Geen van de ambitieuze plannen zijn sindsdien verwezenlijkt.

Jan Jambon zelf betreurt dat het allemaal zo is gelopen. "Kijk, als ik dronken ben zeg ik nu eenmaal zulke dingen. Ik zeg soms dingen die niet kloppen maar dat is niet hetzelfde als liegen. Zeker als ik het me zelf niet meer herinner." De minister-president weigert dan ook op te stappen: "opstappen? Dan wint de PS."