Het Nieuwe Zand wordt voorzien van een permanent hekken

Het Brugse stadsbestuur is van plan de problemen met het nieuwe Zand grondig aan te pakken. Zoals menig bewoner van Brugge al heeft kunnen vaststellen, zijn er sinds de opening van het nieuwe Zand geen twee dagen voorbij gegaan zonder dat er wel ergens werfhekkens stonden.

Problemen met water in de putten met elektrische voorzieningen, problemen met een stroomkabel en een lekkende Brugse Zot-pijpleiding: de bewoners zijn de onkunde van dit alles meer dan beu en dat is het stadsbestuur niet ontgaan.

In samenspraak met de stadshistoricus Herman Eras werd dan ook besloten om zo vlug mogelijk het ganse nieuwe Zand af te sluiten met een 3m hoog hekken. Dit geeft tal van voordelen:

  • De aannemer kan rustig verder prutsen om de al dan niet kleine probleempjes op te lossen en hun werfhekkens zullen niet meer zo opvallen.
  • Indien de toevloed van toeristen te groot is, kunnen ze op die plaats opgevangen worden – een toeristenopvangplaats, te vergelijken met een soort Maximiliaanpark à la Venice du Nord
  • Het systeem voorziet twee toegangspoorten (thv Smedenstraat, wordt dat - jawel - de Smedenpoort & thv van de Boeveriestraat, wordt dat – jullie kunnen het al raden – de Boeveriepoort). De toeristenstroom zou, na een wachtperiode, via de Zuidzand- of Noordzandpoort de stad kunnen binnenwandelen. Het Santpoortje zou dienst doen als huisje van plezier en vertier.

aaaa

De stadshistoricus ziet dit alles als een kans om opnieuw tol te heffen en zo het Middeleeuwse karakter van de stad terug tot leven te brengen. Het nieuwe stadsbestuur ziet wel graten in deze nieuwe belasting, al was het maar om vanaf heden permanenteboeteuitschrijvendpolitie te kunnen voorzien voor de nog steeds en masse verkeerdrijdende en verdwaalde niet-Bruggelingen.

Er is evenwel wat tegenkanting. Deze verdoken vorm van belasting valt niet in goede aarde bij de horeca (La Fuente wil huisje van plezier zijn, Bras wil de kinderen op bezoek krijgen, Rica Rokk zoekt nog naar stevige argumenten), de belangenvereniging der Brugsche Toeristen (zij zijn van mening dat er geen tedrukketoersitendagen bestaan) en de aannemer. Die laatste gaat er vanuit dat hij niet in rust zal kunnen verder bricoleren.

Het stadsbestuur zal een wedstrijd uitschrijven om een naam te geven aan het mooie hekken.

Uw nederige dienaar, Andries van de Platse (dan nog uit St-Andries), vindt dit hek te gek voor woorden…