Brugse containerparken bereiden zich voor op verkiezingsbeloftes

Net zoals hun collega's doorheen het hele land, troffen de Brugse containerparken de nodige voorzorgen om de tsunami aan verkiezingsbeloftes te verwerken die na 26 mei bij het vuilnis werden gezet.

De voorbije jaren bleek hier amper aandacht voor. Schadelijke, soms giftige beloftes werden zomaar achtergelaten of geloosd. Dit bleek te zorgen voor verzuring en verrotting zowel in de maatschappij als in de natuur. Ironisch genoeg, blijken net aan hun lot overgelaten beloftes rond klimaat en milieu het meest milieuvervuilend en klimaatverstorend.

De vervuiler betaalt of de overheid moet hier rond ingrijpen denkt u, maar de politici zijn helemaal niet geneigd hier hun handen aan vuil te maken. "Die willen allerminst geconfronteerd worden met hun vergeten beloftes. Dus moet de burger zelf maar weer in actie schieten en deze vuilnis naar het containerpark brengen", legt een ontgoochelde containerparkmedewerker Mark Degieter (46) uit.

Het sorteren blijkt evenwel niet evident. Het is immers niet langer even duidelijk of het nu gaat om groenafval, grof huisvuil, brandbaar materiaal, klein gevaarlijk afval, P.M&D-A, enzovoort. Wel valt te verwachten dat toch heel wat beloftes in de Kringwinkel-container terecht zullen komen en zo eventueel een nieuw leven krijgen in een toekomstig programmaboekje. De praktijk wijst echter uit dat ze dan al even snel door nieuwe eigenaars toch weer elders worden gedumpt.

(WW)