Bruggelingen streven naar méér Wikipedia-pagina's over vrouwen en organiseren een schrijfdag


Op vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseert het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge een Wikipedia-schrijfsessie gericht op het vergroten van de aanwezigheid van vrouwen op Wikipedia. Er zijn voor- én tegenstanders.

“Belachelijk initiatief!” (Communicatiespecialiste Avé Dehoorne)

God ja, we moeten ons natuurlijk met iéts bezighouden hé”, monkelt schepen voor Cultuur Nico Blontrock (Studio 100) zichtbaar geamuseerd. “De vrouwtjes… Je geeft ze een vinger en ze willen een arm… (mijmert) Er zijn geen zekerheden meer, meneer: eerst die toegift van dat vrouwenstemrecht in 1948, daarna wilden de madams per sé ook gaan werken, zelfs studeren… Ach, ’t moet allemaal kapot…"

“Neem jij even een een foto terwijl ik in de verte tuur en intellect simuleer?"

"Je geeft ze een vinger en ze willen een arm, meneer…” (Nico Blontrock)

Nu, goed, de verkiezingen komen er aan, dus naar het schijnt kan het geen kwaad mee te doen aan dit carnaval. Mijn kabinetsmedewerker heeft mij alvast ingeschreven. Hij, euh sorry, ìk zal een artikel publiceren over Davina van Calcoen.

Davina van Calcoen was de eerste vrouw in de Brugse geschiedenis die ook uit werken ging, meerbepaald als ‘melkvrouwe’ in 1892. Ze verkocht verse melk van deur tot deur, wat bij haar man, Staftje Paftje, de reactie ontlokte: "Godverdomme, die teve neemded mijns paerds werck weg!"

Davina van Calcoen was de eerste Brugse vrouw die ook uit werken ging. (Bron: erfgoedbrugge.be)

'Godverdomme, die teve neemded mijns paerds werck weg!’ (Staftje Paftje)

Lang duurde de heldendaad van Davina echter niet. Amper enkele weken later lezen we in het dagboek van haar man: "Dag des heren achtste oogst des jaren 1892: die teve heeft wederom zo lange met haeren scherpe tonge staen kibbelen met haeren clientil deur na deur dat haeren melk wederom zeur gekabbeld is. Ze koste mij een arme en een been. Gedaen met haaren melktoer, terug achter den haerd."

Er zijn, en waren reeds àltijd voor- en tegenstanders...

Communicatiespecialiste Avé Dehoorne

“Belachelijk initiatief!”, aldus communciatiedeskundige, ik-heb-over-echt-alles-wel-een-onderbouwde-mening-professional én bovenal feministe Avé Dehoorne. "Ik zal zelfs meer zeggen: dergelijke positief-discriminerende maatregelen zijn ronduit dwaas en betuttelend. Ze kunnen zelfs worden beschouwd als een belediging voor het feminisme. En à propos, is die dwaze Poortersloge nu al verkocht of hoe zit dat Blontrock? Fuck de Club."

Meer info via www.frankydemon.org