Foto-wedstrijd 10 Year Challenge @ Brugge

De Instagram- en Facebookhype van het moment, en dan spreken we niet over Franky Demon, begint ook in Brugge ook zijn of haar (of het?) weg te vinden. De Stad lanceert nu een officiële wedstrijd.

Zo is er de foto van het Zand van enkele jaren geleden, met fontein.
aaaaawe
Op recentste foto, met werfhekkens maar zonder het nieuwe hekken, is de fontein weg. En in Brugge kennen ze de betekenis van weg.

Stad lanceert fotowedstrijd

Hoeft het nog gezegd? We mogen en moeten fier zijn op ons nieuw, verjongd en hip stadsbestuur. Vandaar dat dit tijdens de laatste gemeenteraadszitting besproken werd en dat er een heuse fotowedstrijd zal uitgeschreven worden. Aangezien het stadsbestuur zich nog meer wenst te profileren (in onzorgvuldig bestuur) werd het wedstrijdreglement in een nogal vrije stijl opgemaakt.

Het Reglement

  • Bij voorkeur foto’s van gebouwen, straten, pleinen enz.
  • Liefst geen gezichten maar als de inzender dit wel doet, worden enkel gezichten van politici toegelaten.
    • De wedstrijdjury laat jullie hierin de vrije keuze, maar ze laten wel weten dat er met PVDD, Annick “Elke week in de gazet” en Franky “Elke dag in de gazet” iets moet aan te vangen zijn. Van Renaat “Kwam nooit tussen z’n inwoners” zijn er - voor zover bekend - geen foto’s. Inzendingen met daarop onze Renaat zullen dan ook geweigerd worden, wegens een te hoog photoshop-gehalte.
  • Photoshop, Instagramfilters en dergelijke worden niet toegelaten tenzij je gezichten gebruikt en wenst indruk te maken. Hou evenwel rekening met de uitzonderingsregel ivm Renaat.
  • Alhoewel de jury ook hier wel door de vingers wenst te kijken als het gaat over de puttekes van de Katelijnestraat. Die zijn nogal diep en groot maar mogen gerust groter voorgesteld worden. Net zoals de puist op het gezicht van Mathijs Goderis, schepen van jeugd(puisten).
  • Het niet-naleven van het wedstrijdreglement hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat je uitgesloten wordt. Moeilijke gevallen worden besproken tussen pint en pint, waarbij de deelnemer betaalt. Hou er evenwel rekening mee dat de wedstrijdjury bestaat uit Special Toog Forces.

Foto's insturen

Aangezien het stadsbestuur zich ook bezig houdt met andere dringende zaken (te veel om op te sommen, maar zeker drie), werd de organisatie van deze wedstrijd toevertrouwd aan De Brugse Stem. Inzendingen mogen dus als antwoord op dit bericht via Facebook (Brugsch vertaald: smoelewerkboek) gepost worden.

Uw nederige dienaar, Pieter van Sangte Pieters